PRECINCTCandidateVotes
RI03 Dorothy E. Kaiser 000003
RI03 WRITE-IN 000001
RI07 Dorothy E. Kaiser 000006
RI07 WRITE-IN 000002